Retningslinjer for personvern

Les mer om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Eurovema Mobility AB behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale mellom deg og Eurovema Mobility AB.For å kunne inngå en slik kontrakt; fullføre kjøpet av et produkt, registrerer du følgende personopplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-postadresse

Eurovema Mobility AB behandler så få personopplysninger som mulig om deg og bare de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle kontrakten.

Personopplysningene registreres og lagres i tre år, deretter slettes opplysingene.Eurovema Mobility AB registrerer personopplysningene dine for å kunne levere varene til deg.

Personopplysningene dine vil bare bli behandlet av Eurovema Mobility AB.Eurovema Mobility AB vil bare utlevere opplysningene dersom det er lovpålagt eller når det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Eurovema Mobility AB er underlagt.

 

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du rett til å motta følgende informasjon når Eurovema Mobility AB har mottatt personopplysninger om deg.Denne retten er også kjent som retten til innsyn i registeret.Retten innebærer at du har rett til å få et sammendrag av personopplysningene som Eurovema Mobility AB behandler og som angår deg.

  • Du har rett til å be om retting av unøyaktige opplysninger.
  • Du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes, med mindre loven krever noe annet
  • AB behandler opplysningene feil og når det ikke finnes noe rettslig grunnlag.

Eurovema Mobility AB er behandlingsansvarlig.

Eurovema Mobility AB har sitt hovedkontor på Baldersvägen 38, 332 35 Gislaved.

Telefonnummer 0371-39 01 00.

E-post info@eurovema.se