Integritetspolicy

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Eurovema Mobility AB behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och Eurovema Mobility AB. För att kunna ingå ett sådant avtal; genomföra köp av en produkt registrerar du följande personliga uppgifter:

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-mailadress

Eurovema Mobility AB behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig och endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras.

Personuppgifterna registreras och lagras i tre år, varefter informationen raderas. Eurovema Mobility AB registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Eurovema Mobility AB. Eurovema Mobility AB kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Eurovema Mobility AB omfattas av.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Eurovema Mobility AB har tagit emot personuppgifter som gäller dig. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Eurovema Mobility AB behandlar och som avser dig.

  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
  • Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om inte lagen kräver annat
  • AB behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.

Eurovema Mobility AB är personuppgiftsansvarig.

Eurovema Mobility AB:s säte är Baldersvägen 38, 332 35 Gislaved.

Telefonnummer 0371-39 01 00.

E-post info@eurovema.se