Kvalitet og miljø

Kvalitet

Grunnpilarene i kvalitetssikring:

 • Utføre det daglige arbeidet på en kvalitetssikret måte
 • Tilby produkter og serviceinformasjon som er kvalitetssikret
 • Tilby produkter og informasjon som oppfyller kravene i forordningen om medisinsk utstyr MDR 2017/745
 • Overholde andre lover og forskrifter
 • Søke kontinuerlige forbedringer i arbeidsmetoder produktutvikling og informasjon
 • Dokumentere, evaluere og korrigere avvik og hendelser
 • Gjennomføre risikoanalyser i forbindelse med utviklingav nye produkter, produktendringer og spesialtilpasninger
 • Dokumentere alle produktendringer for å sikre sporbarhet
 • Oversyn av virksomhetens risikoer samt leverandørvurdering, som gjøres regelmessig

Miljö

Grunnpilar i miljøledelsesarbeidet:

 • Utvikle og designe produkter med forutsetninger for lang levetid
 • Vurdere muligheter for gjenvinning i produktutviklingen
 • Sørge for at deler kan byttes ut for å forlenge produktets levetid
 • Produksjon av hovedproduktene i egne lokaler i Sverige, for full kontroll over inngåene komponenter og håndtering
 • Velge underleverandører i geografisk nærhet for å minimere transport
 • Bruk resirkulerte materialer i komponenter og emballasje så langt det er mulig
 • Bruk transportselskaper som arbeider aktivt med bærekraftmål
 • Velg komponenter basert på miljøhensyn og at disse oppfyller kravene i kjemikalieregelverket REACH. SVHC-stoffer på kandidatlisten kan ikke brukes i produkter. For elektroniske produkter er leverandørene pålagt å følge reglene i RoHS-direktivet.
 • Velg tekstiler som er OekoTex-sertifiserte.
73A0525