Säkerhetsmeddelande

Hälso- och sjukvård ska göra anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter till Läkemedelsverket och tillverkaren. Anmäl via Läkemedelverkets webbsida här.

 

Säkerhetsmeddelande gällande Euroflex 24V Elektronik 103584.

 

Säkerhetsmeddelande gällande Volaris Smart och Volaris Patrol 103863.