Skänkte över 300 hjälpmedel

Produkter till Human Bridge.

Under 2022 skänkte Eurovema, via organisationen Human Bridge, drygt 30 pallar med hjälpmedelsprodukter till människor i vår omvärld som lider svårt. Den stora merparten har skickats till flyktingar från och i Ukraina men även till Kosovo, Tanzania och Moldavien. Leveranserna har innehållit 220 sulkyvagnar för barn och ungdomar med funktionshinder samt 85 rollatorer för personer som behöver stöd vid förflyttning.